Ultrason

Hasta Görüşleri

Previous Next

tüm görüşler için tıklayınız
Ultrason, yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrases) kullanılarak vücut içindeki organların ve diğer yapıların görüntülenmesi yöntemidir. Ultrasonda kullanılan ses dalgaları insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekansa sahiptir. Ultrason görüntülemede iyonizan radyasyon (X-ışınları) kullanılmadığı için bilinen zararlı etkisi bulunmamaktadır.
 
Ultrason cihazı, içerisinde bilgisayar ve elektronik aletlerin bulunduğu bir konsol, görüntülerin izlendiği bir ekran ve vücudu taramada kullanılan prob (transdüser) dan oluşmaktadır.
 
İnceleme sırasında prob ile vücut yüzeyi arasındaki temas jel aracılığı ile sağlanmaktadır. İncelenen bölgeye jel sürülmesinin nedenleri yüzeyin kayganlaştırılmasını sağlamak ve probun hava ile temasını önlemektir. Ultrason görüntülemenin temeli, yarasalar ve gemilerin kullandığı "sonar" ile aynıdır. Ses dalgaları vücuttan geçerken oluşan yansımalar, objenin uzaklığı, büyüklüğü, şekli ve yoğunluğunu tanımlamada kullanılır.

Ultrason probları, hem ses üreteci (hoparlör) hem de ses alıcısı (mikrofon) olarak çalışır. Prob cilde bastırıldığında vücut içine yüksek frekanslı, duyulamayan ses dalgaları yollar. Ses dalgaları vücuttaki doku ve sıvılardan yansıdıkça, prob yansıyan dalgaların özelliğini ve şiddetini kaydeder. Doppler ultrason da ise, prob ses dalgalarının yönü ve şiddetindeki küçük değişiklikleri kaydeder.
 
Bu yansımalar prob içinde bulunan özel kristaller aracılığıyla elektrik sinyallerine dönüştürülür. Daha sonra cihazın içinde yeralan bilgisayar aracılığı ile bu sinyallerden ekranda izlenen gerçek zamanlı görüntüler oluşturulur.