Ulusal Yayınlar

1- Işık S, Kayhan S, Özdemir H, Gündoğdu S, Köker E.
Ultrasonographic examination of the thyroid during pregnancy.
Gazi Medical Journal , 2:75-78, 1991.
2- Işık S, Atilla S, Araç M, Ilgıt ET, Özdemir H.
High-resolution CT examination of temporal bone: normal anatomy and indications.
Gazi Medical Journal, 3:31-39, 1992.
3- Atilla S, Işık S, Ilgıt ET, Araç M, Özdemir H.
Computerized tomography demonstration of purely intracanalicular acoustic neuromas.
Turkish Neurosurgery(Excerpta Medica) 3:68-72, 1993.
4- Özdemir H, Konuş Ö, Yücel C, Köse S, Işık S.
Graves hastalığında renkli Doppler US bulguları.
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1:1-3, 1994.
5- Özdemir H, Aytekin C, Vural M, Yücel C, Atilla S, Işık S.
Oküler ve orbital patolojilerin değerlendirilmesinde US’nin yeri.
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1:31-36, 1994.
6- Özdemir H, Aytekin C, Yücel C, Vural M, Önal B, Ataman A.
Orbital kitle lezyonlarının değerlendirilmesinde renkli Doppler ultrasonografinin yeri.
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 1:105-108, 1994.
7- Özdemir H, Yücel C, Aytekin C, Vural M, Önal B, Ataman A, Avcıoğlu Ü, Işık S.
Özofagus tümörlerinin tanısında ve evrelendirilmesinde endosonografinin yeri.
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 1:148-152, 1994.
 8- Işık S, Özdemir H, Yücel C.
Üst gastrointestinal sistem patolojilerinin incelenmesinde endosonografinin yeri.
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 1:168-173, 1994.
9- Özdemir H, Güven D.
Renkli Doppler göz ultrasonografisi.
Medical Network, Oftalmoloji, 1(4):383-391, 1994.
10- Özdemir H, Ilgıt ET, Yücel C, Atilla S, Işık S, Çakır N, Gökçora N.
Otonom tiroid nodüllerinin perkütan etanol enjeksiyonu ile tedavisi: 2 yıllık kontrol sonuçları.
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 1:217-221, 1995.
11- Güven D, Özdemir H, Or M, Işık S, Hasanreisoğlu B.
Diabetik retinopatide hemodinamik değişiklikler.
Retina-Vitreus, 3:160-164, 1995.
12- Güven D, Özdemir H, Yılmazbaş P, Atilla S, Şahin O, Or M, Işık S, Hasanreisoğlu B.
Behçet hastalığında hemodinamik değişiklikler.
Retina-Vitreus, 3:177-181, 1995.
13- Özdemir H, Işık S, Buyan N, Hasanoğlu E.
Sonographic demonstration of intestinal involvement in Henoch-Schönlein Syndrome
Gazi Medical Journal, 6: 27-29, 1995.
14- Özdemir H, Kayhan S, Konuş Ö, Aytekin C, Önal B, Ataman A, Işık S, Beyazova U.
Quadricep muscle thickness and subcutaneous tissue thickness in normal children in our population: sonographic evaluation.
Gazi Medical Journal, 6:141-144, 1995.
15- Özdemir H, Yücel C, Aytekin C, Vural M, Önal B, Ataman A, Avcıoğlu Ü, Işık S.
Mide tümörlerinin tanısında endosonografinin yeri.
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2:102-106, 1996.
16- Tıraş MB, Özdemir H, Ahmed S, Ataman A, Selçuk S, Yıldırım M, Işık S.
Laparoskopik tuba ligasyonu sonrası ovaryen hormon ve Doppler akım değişiklikleri.
Türk Fertilite Dergisi, 3:278-282, 1996.
17- Özdemir H.
Tiroid ve paratiroid patolojilerinde alkol enjeksiyonu.
Türkiye Klinikleri Radyoloji, 1(2):172-178, 1997.
18- Özdemir H.
Girişimsel endosonografi.
Türkiye Klinikleri Radyoloji, 1(3):207-211, 1997.
19- Özdemir H.
Tiroid patolojilerinde perkütan alkol enjeksiyonu tedavisi
Türkiye Klinikleri Cerrahi, 2(4):288-295, 1997.
20- Özdemir H.
Testis Ultrasonografisi
Türk Radyoloji Dergisi, 33(3):528-543, 1998
21- Altuntaş B, Ilgıt E, Özdemir H.
Membranous obstruction of the inferior vena cava or hepatic vein with Budd-Chiari Syndrome: a report of four Turkish children.
Gazi Medical Journal 9:163-166, 1998.
22- Özdemir H.
Abdominal abselerin perkütan drenajı
Türkiye Klinikleri Cerrahi, 3(1):45-50, 1998.
23- Konuş ÖL, Özdemir H, Önal B, Işık S.
Infantile hepatic hemangioendothelioma: findings in the liver with spectral and color Doppler sonography.
Gazi Medical Journal, 10:156-160, 1999
24- Dayanır YÖ, Özdemir H.
İntraoperatif US’nin abdominal kullanım alanları.
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 6:55-61, 2000
25- Özdemir H
Alt ekstremite venöz sistemin değerlendirilmesinde ultrasonografinin yeri
Türkiye Klinikleri Journal of Surgery, 5(2):79-84, 2000.
26- Oktar SÖ, Özdemir H.
Üç boyutlu ultrasonografi
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 9:19-25, 2003.
27- Ekşioğlu AS, Özdemir A, Özdemir H.
Aksiller lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında gri-skala ve renkli-power Doppler ultrasonografi
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 9:445-451, 2003.
28-Oktar SÖ, Yücel C., Akkan K., Gümüş T., Akınbingöl Ş., Özlü M.,
Özdemir H.
Value of real-time compound sonography in fine needle aspiration biopsy of thyroid nodules: a comparative study.
Gazi Medical Journal,15: 53-60, 2004.
29-Yerli H., Yücel C., Özdemir M., Özdemir H., Gürel S., Koşar Ş.
US-guided compression repair in the iatrogenic pseudoaneurysms.
Gazi Medical Journal,15: 87-96, 2004.